Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih

37. Gozdarski študijski dnevi

Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih (zbornik prispevkov)

 

Ljubljana, 28. september 2021

Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, dvorana Janeza Hribarja

 

 

Spoštovani!

Vabimo vas, da se udeležite XXXVII. Gozdarskih študijskih dni z naslovom »Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih«, ki ga organizira Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani. Posvet bo potekal 28. septembra 2021 v predavalnici Janeza Hribarja na Biotehniški fakulteti (Jamnikarjeva 101) v Ljubljani s predvidenim začetkom ob 8:30.

Udeležba na posvetu bo mogoča le ob izpolnjenem pogoju PCT za COVID-19.