Prijava

Za prijavo na 37. Gozdarske študijske dneve izpolnite prijavni obrazec.

Kotizacija za študijske dneve znaša 25 € za vsakega udeleženca (prvi avtorji prispevkov ne plačajo kotizacije) in je namenjena kritju stroškov organizacije posvetovanja ter tisku zbornika prispevkov s posvetovanja. Kotizacija vključuje izvod zbornika, kosilo in prigrizke ter napitke med odmori.

Za študente kotizacije ni.

Prosimo, da kotizacijo nakažete do 23. septembra 2021 na transakcijski račun z naslednjimi podatki:

Številka računa.: 01100-6030707410
Sklic/ referenca: 36
Razlog plačila: »GŠD2021, vaše ime in priimek oz. ime ustanove«
IBAN: SI56011006030707410
SWIFT: BSLJSI2X

Vse informacije v zvezi s plačilom kotizacije lahko dobite pri Kristjanu Jarniju ali na telefonski številki 01/320-35-39.

————————————————–

Vse dodatne informacije lahko dobite na naslovu:

Kristjan Jarni
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
tel. 01/320-35-39
kristjan.jarni@bf.uni-lj.si